Blog

Denne ene ting forbedrer teamets performance med mindst 15%

Min Blog

Musisk samarbejde vol 3. - Dirigenten
"/html/com_content/category/blog_item.php" TEST NU Musisk samarbejde vol 3.
Musisk samarbejde vol 3.
Merethe Klint | Forretnings- & Organisationsudvikling - Logo

 

Samarbejdet imellem dirigenten og musikerne

Forudsætningen for succes i et orkester er samarbejde imellem musikere og dirigent. Hvis ikke det fungerer, påvirkes musikken negativt. Det samme gør sig gældende i organisationer - derfor kan de lære af den musiske organisation

Musisk samarbejde vol. 2
"/html/com_content/category/blog_item.php" TEST NU Musisk samarbejde vol. 2
Musisk samarbejde vol. 2
Merethe Klint | Forretnings- & Organisationsudvikling - Logo

Når 2+2 = 5

Det musiske arbejde baserer sig på et samspil imellem forskellige aktører. Alle bidrager med hver deres ekspertise. Resultatet påvirkes af musikernes evne til at samarbejde og tilpasse sig hinanden i situationen.

Musisk samarbejde vol. 1
"/html/com_content/category/blog_item.php" TEST NU Musisk samarbejde vol. 1
Musisk samarbejde vol. 1
Merethe Klint | Forretnings- & Organisationsudvikling - Logo

Når organisationer skal konkretisere hvilke resultater, der ønskes skabt, fokuseres der ofte på den enkeltes præstation i forhold til nogle overordnede mål. Det kan være udtrykt i form af forskellige KPI'er, succeskriterier eller som noget helt tredje alt efter branche og kultur. Der fokuseres i mindre grad på, hvordan de enkelte medarbejdere i teamet eller afdelingen bidrager til hinandens resultater.

"/html/com_content/category/blog_item.php" TEST NU Helhedsorienteret organisationsudvikling
Helhedsorienteret organisationsudvikling
Merethe Klint | Forretnings- & Organisationsudvikling - Logo

Musikere i et orkester skal konstant tilpasse sig hinanden, for at kunne præstere den ultimative perfomance. Det kræver lydhørhed og fokus på at levere som samlet organisation under ledelse af en dirigent.

"/html/com_content/category/blog_item.php" TEST NU Processer og Resultater
Processer og Resultater
Merethe Klint | Forretnings- & Organisationsudvikling - Logo

Processen er forudsætningen for et godt resultat, men er ikke nok i sig selv. Processen kun sikrer kvalitet og det bedste resultat, hvis den er velovervejet og reflekteret i forhold til det, man ønsker at opnå.

"/html/com_content/category/blog_item.php" TEST NU Case: Forbedret Arbejdsmiljø
Case: Forbedret Arbejdsmiljø
Merethe Klint | Forretnings- & Organisationsudvikling - Logo

Når forretning skabes på baggrund af kreativitet og engagement

For et par år siden var jeg projektleder for at forbedre arbejdsmiljø og medarbejder tilfredsheden på baggrund af en tilfredshedsundersøgelse i en afdeling i en Danmarks største og g i øvrigt meget annerkendt virksomhed. Det blev et udviklingsforløb, hvor kreative redskaber blev brugt til at skabe markante forbedringer på resultater, engagement og samarbejde i en afdeling, der var præget af mistillid og frygt for fremtiden.

Denne ene ting forbedrer teamets performance med mindst 15%

Det handler om at:

- Effektivisere
- Undgå tidsspild og fejl
- Anvende dine ressourcer bedst muligt

Gør som over 2.000 andre ledere og lad Merethe Klint udfordre dit lederskab


Samtidig får du frit abonnement på mit nyhedsbrev om organisationsudvikling og ledelse

*Skal udfyldes