Blog

Denne ene ting forbedrer teamets performance med mindst 15%

"/html/com_content/article/default.php"
Merethe Klint | Forretnings- & Organisationsudvikling - Logo
Musisk samarbejde vol 3. - Dirigenten

Samarbejdet imellem dirigenten og musikerne

Når jeg i forskellige sammenhænge fortæller, at jeg arbejder med organisationsudvikling og bruger arbejdet og samarbejdet i et orkester som metafor, har mange spurgt mig, hvad dirigenten egentlig skal gør godt for. Mange tænker, at dirigenten må være overflødig, for musikerne kan vel godt spille selv.

Det svarer til at mene, at ledelse er en unødvendig disciplin i andre typer af organisationer, eller at fodboldspillere ikke behøver en træner, for medarbejderne eller spillerne kan vel godt selv finde ud af at løse deres opgaver? Men på præcis samme måde som god og dårlig ledelse påvirker en organisations præstation, så påvirker dirigenten orkestrets præstation.

Den personlige stil påvirker i meget høj grad den musik, der bliver spillet, og det er afgørende for en god performance, at der er et godt samarbejde imellem dirigenten og musikerne. Hvis du ønsker at se forskellige dirigenters "ledelsesstil" kan jeg anbefale, at du ser Itay Talgams TED talk

Ser man på situationsbestemt ledelse er dirigenters opgave for den musikalske del af arbejdet at være delegerende over for orkestret. Dirigenten skal definere den overordnede ramme, og musikerne skal i samspil løse opgaven, så værket lykkes. Dirigenten er sjældent ekspert på at spille på de enkelte instrumenter og ved ikke hvordan man frembringer en bestemt lyd eller stemning på et instrument. Dirigentens rolle er at synliggøre det samlede mål og de enkeltes bidrag til dette mål, således at musikerne forstår den opgave, de skal løse, og de som specialister kan frembringe den helt rigtige lyd.

På samme måde som traditionel ledelse foregår meget af dirigentens arbejde "bag scenen". Arbejdet ligger i øvelokalet og ikke mindst i forberedelsen for at definere og synliggøre, hvad der ønskes med musikken, og dermed hvad han eller hun ønsker de enkelte musikere skal formidle. I selve performance-situaitonen foregår en masse kommunikation imellem orkester og musiker, men denne er ikke altid synlig for publikum - da dirigenten oftest står med ryggen til publikum netop for at kunne se, kommunikere og samarbejde med sit orkester.

Derfor ser man som publikum ofte kun en lille del af dirigentens opgave. Det svarer til, at man har lavet forberedelser hjemme fra, hvis man skal holde et foredrag eller noget andet. Her ser man heller ikke alt det arbejde, som ligger forud for selve præstationen - men det gør den ikke mindre betydningsfuld.

Det andre organisationer kan inspireres af fra samarbejdet imellem dirigent og orkester er derfor blandt andet: Den indbyrdes afhængighed samt at skabe noget i fællesskab her og nu. Det sker også i andre organisationer, men i orkestret er det muligt at høre resultatet - det kan være sværere at definere skarpt i andre typer af organisation, hvor mislyden findes i form af dårligt arbejdsklima, stress eller manglende fokus på den performance kunden oplever.

Denne ene ting forbedrer teamets performance med mindst 15%

Det handler om at:

- Effektivisere
- Undgå tidsspild og fejl
- Anvende dine ressourcer bedst muligt

Gør som over 2.000 andre ledere og lad Merethe Klint udfordre dit lederskab


Samtidig får du frit abonnement på mit nyhedsbrev om organisationsudvikling og ledelse

*Skal udfyldes