Blog

Denne ene ting forbedrer teamets performance med mindst 15%

"/html/com_content/article/default.php"
Merethe Klint | Forretnings- & Organisationsudvikling - Logo

Det kræver mere end at spille noderne

Ud over at have de rigtige faglige kompetencer, er det nødvendigt at musikerne i orkestret spiller sammen som en helhed. Det kræver en vedvarende lydhørhed, tilpasning til og respekt for hinandens arbejde. Ligeledes kræver det et indgående kendskab til hinandens opgaver og stil. Ikke i form af, at de kan spille hinandens instrumenter og stemmer, men der er behov for kendskab til, hvordan tingene hænger sammen i en mere overordnet helhed. Det kan du læse mere om her.

Dernæst kræver det en indstilling om, at værket - den samlede opgave - er vigtigere end individuelle interesser. Hver enkelt musiker skal leve op til deres bedste hver gang. Hvis én musiker ikker er forberedt til koncerten, kommer for sent eller spiller meget hurtigere end alle de andre musikere, påvirker det naturligvis den samlede leverance. Publikum kan ikke nødvendigvis høre, hvilken musiker der spiller for hurtigt, de kan blot konstatere, at det er et dårligt produkt, der leveres.

Den velfungerende (musiske) organisation

Når det til gengæld lykkes og alt går op i en højere enhed, er grundlaget til stede for, at den samlede leverance bliver større end summen af de enkeltes bidrag. Lidt populært sagt bliver 2+2=5. Orkestret bliver så at sige bedre end de enkelte musikere er hver især. Publikum vil gå derfra med en oplevelse af, at taget letter. De har fået hvad de kom for, og mere til.

Mere traditionelle organisationer kan inspireres heraf i forhold til at have den samlede opgave/kunden i centrum. En del organisationer agerer mere silo-orienteret, hvor fokus i højere grad er på de enkelte specialisters område, og det overordnede formål til tider kan forsvinde i en travl hverdag. Dette hvad enten der er tale om patienter på et hospital, kunder i en bank eller noget helt tredje.

Resultatet vil for kunderne eller borgerne være, at de får en god oplevelse - måske oven i købet en oplevelse ud over det sædvanlige. De føler ikke, at de har været et nummer i køen eller at de er blevet kastet rundt imellem forskellige instanser. De føler til gengæld, at deres problemstilling er blevet behandlet hurtigt og professionelt, fordi de rette mennesker har været på rette sted. De har en oplevelse af, at medarbejderne har taget medansvar for, at ikke kun deres egen del af opgaven er blevet løst, men at hele opgaven er blevet løst mest tilfredsstillende både ud fra et fagligt, menneskeligt og "forretningsmæssigt" perspektiv.

Denne ene ting forbedrer teamets performance med mindst 15%

Det handler om at:

- Effektivisere
- Undgå tidsspild og fejl
- Anvende dine ressourcer bedst muligt

Gør som over 2.000 andre ledere og lad Merethe Klint udfordre dit lederskab


Samtidig får du frit abonnement på mit nyhedsbrev om organisationsudvikling og ledelse

*Skal udfyldes