s5 logo
Nøglen til Teamresultater
"/html/com_content/article/modalikon.php"

Nøglen til teamets resultatskabelse

Nøglen til teamets resultatskabelse

Merethe Klint | Forretnings- & Organisationsudvikling - Logo
Nøglen til teamets resultatskabelse
Værsgo - her har du

Nøglen til teamets resultatskabelse

- og en markant forbedret trivsel

Merethe Klint

Kunne du også godt tænke dig, at dine medarbejdere evaluerede næste medarbejderseminar sådan her?

Efter at have været på kursus hos Merethe, sparer jeg meget af både min egen og andres tid og energi, og jeg er blevet langt mere effektiv i min opgaveløsning
Frank Bager, AFA JCDecaux

Forestil dig det her:

Efter næste medarbejderseminar - det du er i gang med at planlægge lige nu - roser medarbejderne ikke bare


Dagen
Det sociale
Det inspirerende indhold


I kan faktisk (ligesom Frank) se en tydelig forskel i måden, I arbejder på i hverdagen

Medarbejderne er blevet mere opmærksomme på, hvordan de kan hjælpe og gøre hinanden bedre.

De kommunikerer på en måde, så opgaveløsningen bliver mere konkret og effektiv

Og både du og dine medarbejdere oplever et bedre arbejdsmiljø - både socialt og i forhold til at opleve at have mere tid til at udføre deres arbejde.

 

 Pludselig bliver medarbejderseminaret mere end en hyggelig dag væk fra kontoret.

Det bliver en investering, hvor resultatet kan aflæses direkte på både den økonomiske og menneskelige bundlinje.

Jo!
Den er god nok

Det kan faktisk lade sig gøre. Og hvad der er endnu bedre: 

Lad mig forklare dig, hvordan det hænger sammen:

Langt de fleste organisationer i Danmark er så heldige at have virkelig dygtige og dedikerede medarbejdere ansat. De ønsker at gøre en reel forskel, og de går gerne en ekstra mil, for at sikre, at løsningerne er i orden.

Der er bare én udfordring:

Der er (ofte) slet ikke nok fokus på samarbejdet! 

Altså det forpligtende samarbejde, hvor dine medarbejdere (og faktisk også dig) er bevidste om, hvordan I - helt konkret - bliver påvirket af og påvirker hinandens arbejde. Hvor I kan svare på, hvilken konsekvens det har for andre, hvis du eksempelvis bliver forsinket med en opgave, eller kommer til at give nogle forkerte eller upræcise oplysninger til en kunde eller kollega. 

Min erfaring er, at medarbejderne på langt de fleste arbejdspladser, de arbejder samtidig - fremfor at samarbejde!

Konsekvensen er reelt set, at I risikerer at

 • spilde jeres egen og hinandens tid
 • lave fejl
 • blive frustreret over, at I skal lede efter informationer, som b-u-r-d-e være inde i systemet
 • blive decideret irriteret på kolleger over, at de (igen!) ikke er færdige med en opgave, I har aftalt deadline på for længe siden
 • (indsæt selv flere ting, der kan påvirke din effektivitet og motivation i arbejdet negativt...)

Sådan behøver det (heldigvis) ikke at være! 


Jeg sammenligner altid en organisation med et band eller orkester. (bare rolig - I skal ikke spille på bongo-trommer eller triangel hos mig) 

Og så spørger jeg:

Hvordan ville I lyde, hvis vi satte musik til jer?

Ville I spille sammen, så publikum har en fest - eller ville I spille falsk og risikere, at publikum hurtigt går hjem?

Den individuelle performance skal s-e-l-v-f-ø-l-g-e-l-i-g være på plads - men den er ikke nok! Du kan have nok så dygtige musikere, men hvis ikke de formår at spille sammen, så opnår bandet ikke de resultater, det har potentiale til. 

Hvis bare én musiker spiller falsk, så vil publikum høre, at HELE orkestret spiller falsk.
 

Og sådan er det også hos jer.

Det er måske nok nogle lidt andre ting, der skal lyttes efter. Men ligesom publikum ikke kan høre, om det er den ene eller den anden musiker, der spiller forkert, så kan jeres kunder eller borgere heller ikke høre, om det er den ene eller anden medarbejder, der har lavet en fejl. (Og de er faktisk også ligeglade)


De ved bare, at de ikke har fået det, de er blevet lovet og har forventet. 

Når I booker Nøglen til teamets resultatskabelse viser jeg jer præcis: 

 • Hvad I sandsynligvis fokuserer for lidt på lige nu
 • Hvad I skal fokusere mere på
 • Hvordan I gør det
 • Hvilken effekt det vil have for både kunden, dig, medarbejderne, forretningen og den værdiskabelse, I forventes at levere.

Forløbet sætter dig og dine medarbejdere i stand til at:

 1. Forstå hvorfor fokus på samarbejdet er nøglen til jeres resultatskabelse og succes (bare tænk på hvor vigtigt det er, at et band eller orkester samarbejder, når du er til koncert)

 2. Skabe et overblik over afdelingens samlede arbejde, der tydeligt viser, hvilke medarbejdere og opgaver, der er vigtige hvornår, og hvem, der er afhængige af hvem

 3. Opdage og kommunikere klart og tydeligt om uforudsete hændelser, forsinkelser og forandringer i jeres arbejde

 4. Forbedre både den individuelle performance og samarbejdet i teamet eller afdelingen

 5. Sikre at kunder eller borgere kan forvente en høj kvalitet i leverance og kommunikation - uanset hvilke af dine medarbejdere, de kommer i berøring med


 

Når I vender tilbage til hverdagen med Nøglen til bedre resultatskabelse:

 • Har I redskaberne til at optimere både den individuelle performance og samarbejdet
 • Kan I forbedre både processen og kvaliteten på det, I leverer
 • Har I et grundlag til at prioritere hvilke opgaver, der er vigtigst i bestemte situationer, så I kan understøtte hinanden bedst muligt
 • Har I værktøjerne og fundamentet til at italesætte konsekvenserne ved givne forandringer og forsinkelser i jeres arbejde


Og dermed kan I:

Skabe bedre resultater

Forbedre arbejdsmiljøet

Nedbringe stressniveauet

Øge kundetilfredsheden

Læs her, hvad andre deltagere har fået ud af at deltage i lignende medarbejderseminarer:

Dette er et af de første kurser, jeg virkelig føler, har inspireret mig, og hvor der er noget motivation for at implementere nye redskaber i arbejdet.
Medarbejder i beskæftigelsessektoren
Merethe knows how to make the whole team listen to her, while she takes control and guides them, ensuring that they all train, perform and shine!
Anne Høygaard Egebjerg,
Haldor Topsøe A/S
Merethe Klint
Du guides igennem dagen af organisationskonsulent (og musiker) Merethe Klint


Merethe har siden 2007 hjulpet ledere og medarbejdere med at skabe bedre resultater, ved at vise dem hvor vigtigt fokus på samarbejdet er, for at opnå de resultater, I som organisation har potentiale til.

Merethe har blandt andet arbejdet med organisationer som A. P. Møller - Mærsk, Rigspolitiet, kommuner, regioner og mellemstore virksomheder over det meste af landet, og hun har et fast samarbejdet med Ledernes KompetenceCenter.

Merethe kombinerer en stærk værktøjskasse inden for ledelse og projektledelse med en effektiv og innovativ metode, som hun har udviklet, testet og forfinet over de sidste mange år. Hun er forfatter til bogen LYT! om samspil i organisationer, hvor hun beskriver detaljeret, hvad der skal til for at lykkes som organisation, og hvad vi kan lære af at tænke som en musiker og arbejde som et orkester. I bogen har hun blandt andet cases med Tivoli, Topdanmark, Phillip Faber og DR Pigekoret, Rambøll og Business Region Aarhus.

Din investering i Nøglen til teamets resultatskabelse afhænger af, hvor meget du selv vil stå for:

Inspiration
2 timers indlæg
Jeg fortæller jer præcis:
Hvorfor fokus på samarbejdet er nøglen til højere performance og mindre stress
Hvad det vil sige at samarbejde på en forpligtende måde (det har intet med sociale kompetencer at gøre) 
Hvilken merværdi I skaber for jer selv, jeres kunder/borgere og jeres samarbejdspartnere
Hvordan I kommer i gang med det forpligtende samarbejde
Praktiske øvelser, der giver jer en oplevelse af, hvordan samarbejdet påvirker resultatskabelsen
Desuden får I en trin-for-trin køreplan, som I selv kan implementere
Din investering er:
7.000 kr. + moms
Mestring
Skræddersyet forløb
En ting er viden - noget andet er at få indarbejdet de nye rutiner i jeres dagligdag
På baggrund af jeres specifikke situation udarbejder vi i fællesskab en skræddersyet løsning, så den nye viden bliver naturligt integreret i jeres arbejde
Jeg rådgiver og sparrer med ledere og medarbejdere, så I bliver i stand til at levere de forventede resultater 
Vi foretager før- og efter analyser inden for fx. medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og øget værdiskabelse 
Jeg sikrer mig, at arbejdet bliver fulgt til dørs, så alle hjælpes godt igennem forandringsforløbet
Din investering afhænger af din konkrete situation. 
Så kontakt mig lige nu for en snak om, hvordan jeg kan hjælpe jer
 


Er disse resultater (som andre har opnået) noget værd for dig:

25 % højere medarbejdertilfredshed

30 % højere kundetilfredshed

30 % højere tillid til ledelsen

10 % sparet på driftsbudgettet 

Er du stadig i tvivl om, hvorfor du skal booke Merethe Klint, til jeres næste medarbejderseminar?

Her er 3 gode grunde, som andre har lagt vægt på før dig:

 1. Du får fundamentet til at skabe bedre resultater i din hverdag
 2. Du og dine medarbejdere får værktøjerne til at se, hvordan deres eget arbejde hænger sammen med - og er afhængig af - jeres kollegers arbejde. Derved kan I agere langt mere proaktivt, når ændringer opstår, frem for at føle, at I spilder tiden og slukker brande hele tiden.
 3. Du kommer til at fremstå langt mere professionelt overfor dine kunder


(OG GLEM SÅ IKKE, HVAD FRANK OG DE ANDRE DELTAGERE FIK UD AF AT VÆRE PÅ KURSUS HOS MIG)