Velkommen

Hvem i organisationen har ansvaret for succes?

Når en spiller falsk, spiller hele orkestret falsk

 

Vi har så meget fokus på det enkelte individ,
at vi har glemt helheden og vigtigheden af samarbejdet.

Bogen LYT om samspil i organisationer

LYT!
 - om samspil i organisationer 

Merethe Klint er forfatter til bogen, som præsenterer en anderledes måde at tænke organisationer på. Du behøver ikke at kaste struktur, viden og evidensbaseret praksis, over bord for at være innovativ og udviklingsorienteret.
peptalk eller workshop

Foredrag,
Peptalk & Workshop

Tænk som en musiker og lad dit team arbejde som et orkester.
”Vi har så meget fokus på det enkelte individ, at vi har glemt helheden og vigtigheden af samarbejdet.”
Merethe Klint i Berlingske Business
1 til 1

1:1 Sparring
& Coaching

Ægte sparring via input gennem dialog, feedback, ny inspiration og de rigtige værktøjer.
Forløbet tilpasses individuelt efter behov og ønsker.
 
"/html/com_content/article/modalikon.php"

Organisationsudvikling, performance og resultatskabelse

Merethe Klint | Forretnings- & Organisationsudvikling - Logo
Organisationsudvikling, performance og resultatskabelse

Hvad handler det gode arbejdsliv om for dig?

For mig handler det om at:
 • have kunden eller borgeren i centrum for opgaveløsningen
 • skabe vækst – menneskeligt og forretningsmæssigt
 • samarbejde i forpligtende relationer imellem
  • ledelse og medarbejdere
  • forskellige faggrupper
 • skabe nye løsninger og løbende resultater
 • turde bringe sig selv i spil
 • have mod til at slippe kontrollen, for at nye ideer og muligheder kan opstå


De sidste 12 år har jeg fungeret som organisationskonsulent, facilitator, foredragsholder, underviser og mentor for et utal af ledere og medarbejdere.

Min erfaring er, at de bedste løsninger for kunder/borgere, medarbejdere og for virksomheden eller organisationen opnås, når følgende 3 områder er prioriteret:

 • En klar rollefordeling og en tæt og tillidsfuld dialog imellem medarbejdere og ledelse, så samarbejdet i teamet og på tværs af afdelinger fungerer så godt som muligt
 • Medarbejderne er fagligt klædt på til at løse deres opgaver og at de har tid og ressourcer til at løse de opgaver, de har ansvar for
 • Der er fokus på den enkelte kunde eller borgers behov, og alle i organisationen samarbejder for at give den bedste kunde- eller borgeroplevelse


Når jeg arbejder med dig og teamet eller organisationen, arbejder jeg derfor altid ud fra følgende helhedsorienterede model:

Individuelt
arbejde


Fokus på publikum
borger, kunde
Organisatorisk
samarbejde

Kun når alle tre ben i trekanten arbejder sammen står du med en effektiv opgaveløsning og kunden eller borgeren står med en god oplevelse.

Jeg henter en del af min inspiration i musikeres arbejde og samarbejde i et band eller orkester. Bandet som organisation er på én gang en kompleks og samtidig utrolig enkel illustration af, hvad der skal til, for at skabe god performance, høj kvalitet i opgaveløsningen og gode kundeoplevelser.

Pointen er, at hvis én spiller falsk, spiller hele bandet falsk.

I bandet er alle afhængige af hinanden. Bassisten, trommeslageren og guitaristen skal alle have de nødvendige kvalifikationer og fokus på hver deres opgave for at kunne performe, og samtidig er de afhængige af hinanden. Kun når alle performer, har en klar rollefordeling og samarbejder har du som publikum en god oplevelse af koncerten, og har lyst til at komme igen.

Du kan som publikum ikke høre, om det er den ene eller den anden musiker, der spiller falsk. Du kan bare høre, om musikken lyder godt eller ej. På samme måde kan dine kunder eller borgere ikke vide, om det er dig eller din kollega, der har lavet en fejl. De kan bare se, at de ikke har fået, hvad de blev lovet.

Hvordan arbejder jeg?

Når du booker mig som konsulent, foredragsholder eller facilitator er fokus altid på, hvordan jeg kan hjælpe dig og din organisation til at performe bedst muligt.

Min værktøjskasse spænder fra samarbejdsøvelser hentet i musikken til klassiske ledelses- og projektlederværktøjer inden for planlægning, kommunikation, coaching af medarbejdere og en proaktiv håndtering af risici og uforudsete hændelser.

På baggrund af en grundig snak, finder vi i fællesskab ud af, hvilke værktøjer, der vil være bedst i forhold til de konkrete udfordringer I ønsker at have fokus på og hvilke medarbejdere der skal være med til workshoppen, seminaret eller foredraget.

Team Collaboration

For at skabe et godt samarbejde med fælles mål er det bl.a. nødvendigt at:

 • forstå samarbejde
 • afstemme forventninger
 • have en fælles forståelse
 • have en fælles målsætning
 • forstå hinandens indflydelse
 • etablere et samlet overblik

3 ting du skal have styr på, for at skabe de bedste resultater

Få dem her...

(… Det handler om...)

At spille hinanden gode

At performe foran sit publikum - hver gang!

At se sig selv som en del af en større helhed

  


Samtidig får du frit abonnement på mit nyhedsbrev om organisationsudvikling og ledelse

*Skal udfyldes